მედ.კოს და კომპანია BitSec ს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

🤝მედ.კოს და კომპანია BitSec ს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

✍🏻ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში, კომპანიები ხელს შეუწყობენ მომხმარებლებისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი გარანტიების შემუშავებას, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას.

🟢bitsec არის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) ფართო სპექტრის და კიბერ უსაფრთხოების სერვისებს.

🟢კომპანია bitsec შედგება მაღალკვალიფიციური ექსპერტებისაგან, რომლებსაც გააჩნიათ ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში, ასევე ინფორმაციულ და კიბერ უსაფრთხოების დარგში მრავალწლიანი ცოდნა და გამოცდილება.მადლობას ვუხდით კომპანიის ადმინისტრაციას საერთო მიზნების განხორციელების ხელშეწყობაში.

https://www.facebook.com/MedcoMC

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.