2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები განისაზღვრა – ინსტრუქცია

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ სამ აგვისტოს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, განისაზღვრა 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:

  • 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში ელექტრონულად წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა – 2022 წლის 02 აგვსიტოდან 2022 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით
  • სახელოვნებო-შემოქმედებითი-სასპორტო კონკურსის შედეგების, მართვის სისტემაში, ელექტრონული ფორმით წარმოდგენა – 2 სექტემბერი
  • ხოლო მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ელექტრონულად ასახვის ვადა განისაზღვრა – 2022 წლის 12 სექტემბრიდან 2022 წლის 22 სექტემბრის ჩათვლით

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის “2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები” 2022 წლის 29 ივლისის N1.1/74 ბრძანება

სტუდენტთა საყურადღებოდ:

მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა – 2022 წლის 22 აგვისტოდან 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ-მდე.

მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე

ყურადღება: ის სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

სახელოვნებო-შემოქმედებით და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის მსურველი, ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადის დასრულებამდე, გადის კონკურსს დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით.

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 9 სექტემბერს.

ამავე თემაზე:

რა უნდა გაითვალისწინოს სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის მსურველმა – ცვლილება ბრძანებაში

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.