ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია

ახალი ამბები

ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია

მდგრადი კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა კომპლექსური საკითხია და დამოკიდებულია საერთო, გლობალურ პასუხისმგებლობასთან. თითოეული ქვეყნის ყველა აქტორის პასუხისმგებლიან ქცევას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან

Read More
ახალი ამბები

National Cyber Security Association — Georgia

ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია აქტიურად მოუშაობს პარტნიორული ქსელის გაფართოებისა და თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ ასოციაციას პარტნიორის სტატუსით უკვე

Read More