საქართველოში საშუალო ხელფასი, რომლითაც შეიძლება იცხოვრო, 1770 ლარია – ახალი კვლევა

ახალი საერთაშორისო კვლევის თანახმად, საქართველოში „საცხოვრებელი ხელფასი“, – ანუ ხელფასი, რომლითაც თვის განმავლობაში შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს, – 1770 ლარია. კვლევის

Читать далее