სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახური — სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი

სიცოცხლის მანძილზე სწავლა არის პიროვნების ინიციატივით განათლების მიღების ფორმა, რომელიც ორიენტირებულია პროფესიულ განვითარებაზე მთელი სიცოცხლის მანძილზე. განათლების ამგვარი ფორმა ძალზედ

Читать далее