გრუნიში რიგგარეშე მობილობით ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობის პროცედურა:

რიგგარეშე მობილობის უფლების მქონე სტუდენტებმა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით მ/წ 2 დეკემბრიდან 7 დეკემბრის ჩათვლით, 12:00-დან 17:00 საათამდე უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

განცხადება რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);
აპლიკაცია (ივსება ადგილზე);
ბაკალავრის დიპლომის ასლი ნიშნების დანართთან ერთად (უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ);
სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
პირადობის მოწმობის ასლი;

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე – სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 38 44 06 (107)

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სხვა ამბები

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.