როგორ ინიშნება გაცდენების მქონე მოსწავლეების შეფასებისთვის შემაჯამებელი-კომპლექსური დავალება – ინსტრუქცია

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა განათლების მინისტრის ბრძანების შემდეგ, რომელიც გაცდენების მქონე მოსწავლეების შეფასებას უკავშირდება, პედაგოგებს ინსტრუქციას აძლევს, თუ როგორ უნდა ჩაინიშნოს ასეთი მოსწავლეების შესაფასებელი შემაჯამებელი/კომპლექსური დავალება.

„ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, 2021-2022 სასწავლო წელს, საბაზო და საშუალო საფეხურის ის მოსწავლეები, რომელთაც სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინეს კონკრეტული საგნისთვის კონკრეტული სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, ფასდებიან შემაჯამებელი/კომპლექსური დავალების საფუძველზე. შემაჯამებელ/კომპლექსურ დავალებაში მიღებული ქულა იქნება საგნის წლიური ქულა.

„შემაჯამებელი/კომპლექსური დავალება მოსწავლეს ელექტრონულ ჟურნალში უნდა ჩაენიშნოს „სხვა გამოცდიდან“ თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად“, – განმარტავს განათლების მართვის სისტემა 7 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში და ინსტრუქციას აქვეყნებს.

როგორ ჩავნიშნოთ სხვა გამოცდა

„სკოლა ვალდებულია, მოსწავლეებს წინასწარ გააცნოს შემაჯამებელი/კომპლექსური დავალება და ჩაუტაროს კონსულტაციები საჭიროებისამებრ“, – წერია მიხეილ ჩხენკელის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებაში.

ამავე თემაზე:

როგორ შეფასდებიან წელს ის მოსწავლეები, რომლებსაც გაცდენები დაუგროვდათ – სკოლის ვალდებულება

„გამოდის, აღარანაირი მექანიზმი გვრჩება მოსწავლის სკოლაში მოსაყვანად“ – მასწავლებელი მინისტრის ბრძანებაზე

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.