მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

ახალი ამბები

ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი • Unified Portal of e-Services

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა“ და ამავე სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ წარმომადგენლებმა სქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ტრენინგების

Read More