ახალი ამბები

WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“

📢🙋🧑‍🔬 ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო პროექტებს. 🧑‍🏫სწორედ ამ მხარდაჭერის ფარგლებში სომხეთის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული ცენტრის ANQA-ს მიწვევით, 23.06.2023-25.06.2023 ჩათვლით, სომხეთის დედაქალაქ ერევანში, ქალთა სამეცნიერო ასოციაციის თანადამფუძნებელმა და პრეზიდენტმა , ნინო ჭიჭივეიშვილმა ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: 🩺🩻🎓 „ სამედიცინო განათლების ინოვაციურ მეთოდები“, სადაც განხილულ იქნა, WFME და ევროპული სამედიცინო განათლების უახლესი სტანდარტები.

🏥ტრენინგს ესწრებოდნენ სომხეთის რესპუბლიკის აკრედიტირებული სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებლების ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალი.

🧐ტრენინგზე დეტალურად იქნა განხილული ინტეგრირებული კურიკულუმი, სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები.

👍ტრენინგებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა დამსწრე საზოგადოებაში. დაიგეგმა სამომავლო კოლაბორაციული პროექტები.

🏅📜ტრენინგის ბოლოს ყველა მონაწილეს გადაეცა, მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.

🚺ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია, ყოველთვის მზადაა და მომავალშიც გეგმავს, მხარი დაუჭიროს და ხელი შეუწყოს მსგავს საგანმანათლებლო აქტივობებს.

📢🙋🧑‍🔬 Women’s Scientific Association actively supports international scientific and academic development projects. 🧑‍🏫Within the framework of this support, by the invitation of ANQA (National center for professional education quality assurance of Armenia, on 23.06.2023-25.06.2023 in Yerevan, the co-founder and President of the Women’s Scientific Association Nino Chichiveishvili, conducted the training on the topic: 🩺🩻🎓«Innovative methods of medical education», where was discussed the WFME and the latest European medical education standards.

🏥On training was attended an administrative and academic staff of the accredited higher education medical institutions of the Republic of Armenia.

🧐During the training was discussed in detail the integrated curriculum, innovative teaching and assessment methods.

👍The trainings were highly appreciated by the attending public, during the meeting also have been planned the future collaborative projects.

🏅📜At the end of the training, certificates of completion were given to all participants.

🚺The Women’s Scientific Association is always ready and plans to support and facilitate such educational activities in the future.

#WSA

#Women’s Scientific Association

#ANQA

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.