გრუნის წვლილი შეაქვს კრიმინოლიგიის განვითარებაში

გრუნი სულ უფრო აფართოებს თანამშრომლობას წამყვან სამეცნიერო დაწესებულებებთან. ასეთი თანამშრომლობის ერთ-ერთი შედეგია გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის,

Читать далее

გრუნიში რიგგარეშე მობილობით ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობის პროცედურა: რიგგარეშე მობილობის უფლების მქონე სტუდენტებმა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე

Читать далее